Інше
 • Магазини та сервіси
 • Акції
 • Мій ТОП-5
 • Мої обрані
Фільтр
Товари
Всі
Послуги
Offline
Всі
Online
  Сортування
  • За популярністю
  • За розміром кешбека
  Категорія
  Вибрати все
  • Одяг
  • Білизна
  • Взуття
  ua
  /
  • Головна
  • Політика конфіденційності компанії "tipsmart"
  icon
  Клієнтська угода

  Політика конфіденційності

  До початку користування сервісом "tipsmart" (надалі іменований - "Сервіс") та мобільним додатком, пов’язаним із Сервісом (надалі іменований – "мобільний додаток tipsmart" уважно ознайомтеся з умовами цієї Політики конфіденційності (надалі іменована – Політика).

  1. Терміни

  • 1.1

   Сторони домовилися, що в цій Політиці наступні терміни вживаються в таких значеннях:

   • tipsmart - безкоштовний маркетинговий електронний ресурс, розташований в мережі Інтернет за посиланням: https://tips-mart.com та у мобільному Програмному додатку "tipsmart", що надає послуги, які дозволяють його Користувачам повернути частину витрачених грошей з покупок, здійснених у точках продажу Партнерів, представлених на Веб-сервісі tipsmart та після використання Веб-сервісу.

   • Компанія (надалі іменована – "Організатор") - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку сервісу tipsmart.

   • Адміністрація - група осіб, які є співробітниками Сервісу. Адміністрація уповноважена виконувати будь-які операції з акаунтами користувачів в рамках цієї Угоди.

   • Учасник - фізична особа, що зареєстрована на сервісі у визначеному Організатором порядку.

   • Програма лояльності (надалі іменована – "Програма") - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має можливість повернути частину вартості покупки у точках продажу Партнерів сервісу, тобто еквіваленту витрачених грошових коштів (надалі іменовані – "Кошти"). Кошти зараховуються на рахунок Учасника у даному сервісі виключно при дотриманні правил реєстрації/користування сервісом та на умовах, визначених Організатором, і можуть бути використані Учасником для зменшення часткової або повної вартості при наступних покупках. Кошти можуть бути виведені в грошовій формі у спосіб, що передбачений чинними правилами сервісу.

   • Партнер сервісу (надалі іменований – "Партнер") - суб’єкт господарювання, в тому числі банківська установа (Банк), що розмістили інформацію про товари/послуги, запропоновані до реалізації Учасникам із залученням Сервісу.

   • Рахунок Учасника (надалі іменований – "Рахунок") - сукупність даних в інформаційній системі сервісу Організатора про транзакції нарахування та списання Коштів Учасника.

   • Персональний Кабінет Учасника - окремо виділений розділ на Веб-сервісі, розміщений за посиланням https://tips-mart.com, а також у мобільному Програмному додатку "tipsmart", в якому Учасник має можливість ознайомитись з даними про транзакції нарахування та списання Коштів, змінити свої персональні дані Учасника, отримати інформацію щодо участі в Програмі. Вхід у Персональний Кабінет Учасника здійснюється через пароль та процедуру авторизацію.

   • Пароль – чотиризначний числовий код (або інший літеро-цифровий вираз), який потенційний Учасник генерує особисто в процесі здійснення реєстрації на сервісі і який слугує для авторизації в Персональному Кабінеті Учасника та мобільному додатку "tipsmart". Пароль може бути змінений Учасником в будь-який час шляхом надсилання запиту на відповідній веб-сторінці та/або у встановленому мобільному додатку "tipsmart".

   • Анкета - електронний формуляр, що пропонується для заповнення фізичній особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням Веб-сервісу, розміщеного за посиланням https://tips-mart.com, мобільного додатку "tipsmart" на пристроях зв’язку, а також з використанням інших аплікацій та технічних засобів, про які Організатор, у випадку створення можливості їх використання для заповнення Анкети, інформує через доступні канали комунікації), в результаті заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Сервісу та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.

   • Персональні дані - будь-яка інформація, що стосується Партнера або Учасника Програми.

   • Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), блокування, видалення, знищення персональних даних.

   • Мобільний додаток "tipsmart" - програмне забезпечення, яке розробляється для цілей реалізації комерційних цілей, пов’язаних із наданням послуг, а також призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях Учасників.

  • 1.2

   Ця Політика визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб, що користуються послугами інтернет-сайту https://tips-mart.com (далі - Веб-сайт) та/або мобільного додатку "tipsmart"

  • 1.3

   Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

  • 1.4

   Сервіс гарантує Учаснику використання персональних даних, наданих при реєстрації на Веб-сайті та/або у мобільному додатку "tipsmart" , виключно відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних.

  • 1.5

   Ненадання Учасником згоди на обробку його персональних даних на зазначених умовах чи відкликання такої згоди, унеможливлює її реєстрацію та подальшу участь у Програмі.

  • 1.6

   Реєструючись, Учасник добровільно погоджується з політикою обробки (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем) і захисту персональних даних, з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника Сервісу, у тому числі для участі у всіх акціях (пропозиціях) та заходах рекламного характеру, а також даних про операції придбання товарів (послуг), здійснених Учасником Сервісу або іншими уповноваженими ним третіми особами, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Організатора та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації.

  • 1.7

   Шляхом заповнення та надіслання електронного формуляру Учасник засвідчує, що він ознайомлений з умовами цієї Політики, обізнаний про те, що надані ним персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Сервісу, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства, надаються йому як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до зазначених у цьому пункті мети і цілей їх обробки.

  • 1.8

   Для відстеження коректності нарахування коштів на внутрішній електронний рахунок Учасника, зазначені реквізити та особисті дані Учасника можуть бути доступні обмеженій кількості співробітників Сервісу. Якщо Сервіс повинен відкрити інформацію про Учасника для надання послуги, ці дані надаються із застереженням, що дана інформація є конфіденційною і використовується лише за призначенням.

  • 1.9

   Персональні дані, які Учасник передає службі підтримки Сервісу при зверненні, будуть використані тільки з метою вирішення поставленого Учасником питання. Будь-яка особиста інформація, надана Учасником, не буде збережена або застосована в будь-яких інших цілях, крім вирішення поставленого Учасником питання.

  • 1.10

   У разі змін у Політиці конфіденційності Сервісу, Організатор сповіщає своїх Учасників за допомогою електронної пошти Учасника або шляхом внесення змін до Клієнтської Угоди на сайті Сервісу (далі - Угода): https://tips-mart.com/agreement

  • 1.11

   Сайт Сервісу містить посилання на сайти Партнерів. Кожен з них має власну політику конфіденційності, яка може відрізнятися від політики конфіденційності Сервісу.

  3. Дані, які ми збираємо про Учасника

  • прізвище

  • ім'я

  • вік (дата народження)

  • стать

  • сімейний стан

  • номер мобільного телефону

  • адреса електронної пошти

  • зображення (аватар)

  • інші відомості про особу, що відображені в Анкеті чи надаються особою добровільно за її згодою.

  3. Підстави, на яких ми використовуємо персональні дані Учасника

  • Ми використовуємо персональні дані Учасника дані на законних підставах. Тому ми обробляємо їх тільки, якщо:

  • 3.1

   Учасником надано згоду на обробку персональних даних тими чи іншими способами, передбаченими в Угоді;

  • 3.2

   обробка персональних даних Учасника необхідна для виконання Угоди;

  • 3.3

   обробка персональних даних Учасника повинна бути здійснена нами відповідно до вимог чинного законодавства, рішенням суду або іншого компетентного державного або муніципального органу влади;

  • 3.4

   персональні дані були зроблені Учасником загальнодоступними і знаходяться в публічному доступі.

  4. Використання інформації

  • 4.1

   Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримали про Учасника у спосіб, зазначений у цій Політиці для різних цілей, в тому числі щоб:

   • Забезпечувати, підтримувати і покращувати Веб-сайт;

   • Забезпечувати і поставляти послуги, які Учасник запросив і відправляти йому відповідну інформацію;

   • Надсилати Учаснику повідомлення;

   • Персоналізувати і поліпшувати надання послуг і забезпечити індивідуальний підхід до Учасника як до користувача Сервісу;

   • Реалізовувати будь-які інші цілі, для яких інформація була зібрана.

  • 4.2

   Розголошення ваших даних за межами ЄЕЗ

  • У разі передачі нами персональних даних особи, що мешкає в межах Європейської економічної зони, ми можемо вимагати прийняття конкретних додаткових заходів для захисту відповідних персональних даних. Деякі країни поза межами ЄЕЗ були затверджені Європейською Комісією як такі, що забезпечують суттєво еквівалентний захист норм закону про захист персональних даних громадян ЄЕЗ. Тому, додаткові засоби забезпечення захисту даних не є необхідними для експорту персональних даних в ці країни або території. У країнах, які не отримали таких схвалень, ми будемо використовувати відповідні засоби захисту будь-яких персональних даних від передачі, наприклад, типові договірні положення, затверджені комісією ЄС, або обов'язкові корпоративні правила, дозволені відповідними вимогами законодавства.

   Повідомте нас, якщо ви бажаєте ознайомитися з копією конкретних засобів захисту даних, що застосовуються до експорту ваших персональних даних за допомогою електронної пошти: support@tips-mart.com

  5. Інформація рекламного характеру

  • 5.1

   Учасник погоджується на отримання інформації рекламного характеру щодо товарів/послуг Партнерів сервісу на адресу електронної пошти та/або у вигляді повідомлень в мобільному додатку "tipsmart" та/або шляхом надсилання повідомлень на мобільний номер учасника, підібраної в автоматизованому порядку шляхом обробки відомостей електронної Анкети Учасника.

  6. Інформація рекламного характеру

  • 6.1

   Ми приймаємо технічні, організаційні і правові заходи або забезпечуємо їх прийняття для захисту персональних даних Учасника від неправомірного або випадкового доступу, збору, зберігання, використання, передачі, блокування або знищення, а також від інших неправомірних дій або випадкових витоків.

  • 6.2

   Ми забезпечуємо:

   • обмеження і регламентацію складу співробітників, що мають доступ до персональних даних;

   • ознайомлення працівників з вимогами чинного законодавства та нормативних документів з обробки та захисту персональних даних;

   • облік і зберігання матеріальних носіїв інформації та їх обігу, що виключає розкрадання, підміну, несанкціоноване копіювання та знищення;

   • визначення загроз безпеки конфіденційності персональних даних при їх обробці, формування на їх основі моделей загроз;

   • перевірку готовності та ефективності використання засобів захисту інформації;

   • реєстрацію та облік дій користувачів інформаційних систем персональних даних;

   • парольний захист доступу користувачів до інформаційної системи персональних даних;

   • застосування засобів контролю доступу до комунікаційних портів, пристроїв введення-виведення інформації, знімним машинним носіям і зовнішнім накопичувачів інформації;

   • здійснення антивірусного контролю, запобігання впровадження в корпоративну мережу шкідливих програм (програм-вірусів) і програмних закладок;

   • виявлення вторгнень в корпоративну мережу, що порушують або створюють передумови до порушення встановлених вимог щодо забезпечення безпеки персональних даних;

   • централізоване управління системою захисту персональних даних;

   • навчання працівників, які використовують засоби захисту інформації, які застосовуються в інформаційних системах персональних даних, правилам роботи з ними;

   • облік застосовуваних засобів захисту інформації, експлуатаційної та технічної документації до них;

   • проведення моніторингу дій користувачів, проведення розглядів за фактами порушення вимог безпеки персональних даних.

  • 6.3

   Воласник персональних даних

  • Власник персональних даних щодо всіх операцій з обробки Персональних даних, що здійснюються через сайт, є Компанія юридична адреса якої:

   02222, м. Київ, просп. МАЯКОВСЬКОГО, буд. 54/9, квартира 439

   Компанія призначила локального координатора з питань захисту персональних даних/Спеціаліста з питань захисту персональних даних. Щоб зв'язатися з ним для отримання будь-якої інформації щодо обробки Персональних даних Компанією, , напишіть на адресу: support@tips-mart.com

  7. Файли cookies

  • 7.1

   Файли cookies – це невеликі текстові файли, що зберігаються на пристроях (комп'ютері, планшеті або мобільному телефоні), коли особа знаходиться в мережі Інтернет, в тому числі і на нашому Веб-cайті. Ми використовуємо файли cookies для персоналізації контенту на Веб-cайті та аналізу нашого трафіку. Ми також ділимося інформацією про використання нашого Веб-cайту із нашими партнерами з реклами та аналітики. Також будь - яка особа, в тому числі Учасник, може змінити налаштування свого браузера стосовно активації або деактивації файлів cookies.

  8. Права Учасника та як ми забезпечуємо їх дотримання

  • 8.1

   Ми поважаємо права Учасників, які стосуються персональних даних і максимально сприяємо їх реалізації та захисту.

  • Ви як Учасник маєте право на:

   • те, щоб бути проінформованим про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

   • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

   • на доступ до своїх персональних даних;

   • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника, а також отримувати зміст таких персональних даних;

   • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

   • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

   • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

   • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

   • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

   • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

   • відкликати згоду на обробку персональних даних;

   • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

   • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

  9. Зберігання інформації

  • 9.1

   Ми будемо зберігати і використовувати інформацію настільки довго, наскільки необхідно для того, щоб надавати якісні послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано нами доцільним. Для безпеки Учасника ми зберігаємо інформацію, отриману в процесі користування сайтом або мобільним додатком у внутрішній базі даних.

  10. Зв’язок

  • 10.1

   Ви можете звернутись з запитаннями щодо цієї Політики в будь-який час за допомогою електронної пошти support@tips-mart.com